Vi er en norsk interesseorganisasjon som jobber aktivt for å spre kunnskap om hvordan de aktive kjemiske forbindelsene i cannabis-planten kan fungere som en alternativ medisinsk behandling. Kort sagt ønsker vi i NFCM å gjøre forskning og annen oppsamlet kunnskap om cannabinoidmedisin tilgjengelig for både pasienter, pårørende og helsearbeidere. Slik kan vi sammen jobbe mot en ny hverdag med bedre og mer naturbaserte medikamenter.

 

Hva er cannabinoider?

Cannabinoider er en samlebetegnelse for alle de psykoaktive stoffene vi finner i cannabis-planten. Det interessante er at disse stoffene ikke bare finnes i cannabis-planten, men også hos alle pattedyr, inkludert mennesker.

Kort sagt kan vi dele cannabinoider inn i tre kategorier: fytocannaboider (fra cannabis og noen andre planter), endocannabinoider (som produseres naturlig i kroppen vår) og syntetiske cannainoider (kunstig fremstilt i laboratorier). I cellene våre fungerer cannabinoider som reseptorer som endrer nevrotransmittingen i hjernen.

Den mest kjente cannabinoiden er fytocannabinoiden THC (tetrahydrocannabinol), som er det viktigste kjemiske stoffet vi finner i cannabis-planten. Det er THC som gir brukere den rusgivende effekten av å røyke eller spise hasj eller marihuana, men det finnes minst 112 andre cannabinoider i planten som ikke fører til rus.

Selv om disse cannabinoidene ikke har en rusgivende effekt, ser vi likevel at disse stoffene har andre virkninger på kroppen vår. Ved siden av THC ønsker legevitenskapen å se nærmere på de mange andre aktive cannabinoidene vi finner i cannabis-planten.

 

Hvorfor behøver vi cannabinoidmedisin?

Svært mange forbinder cannabis utelukkende med et ulovlig rusmiddel, og har ingen ønsker om å ha noe med det å gjøre. Det mange ikke vet er at stoffet, ved siden av å ha en rusgivende effekt i store konsentrasjoner, også har mange potensielt helende virkninger. Mens forskningen fremdeles er i begynnerfasen når det gjelder cannabinoidenes medisinske virkning, er den klokkeklar på noen av områdene. Her er det vi vet om cannabis-plantens aktive stoffer som legemidler, så langt:

  • Cannabis kan hemme spredningen av HI-viruset:
    I dag har vi i vesten mange gode medikamenter som hindrer utvikling av AIDS, den dødelige immunsviktsykdommen som HI-virusets nedbryting av immunforsvaret eventuelt fører til. Det samme kan en ikke si i fattige utviklingsland, hvor HIV er særlig utbredt. Her utvikles AIDS hos hundretusener av smittede personer, og de aller fleste av disse lider en unødvendig smertefull død. Det er tydelig at legemiddelvitenskapen bør lete etter nye alternativer, og cannabinoider ser ut til å være en mulig løsning. Det viser seg nemlig at cannabinoidmedisin hjelper det inaktive immunforsvaret med å forsvare seg mot HI-viruset, og kan bekjempe utvikling av alvorlig AIDS. Les mer om dette på vår hjemmeside!
  • Cannabinoider hjelper pasienter med PTSD:
    Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) har lenge vært en angstlidelse hvor både samtaleterapi og etablerte legemidler ikke har vært tilstrekkelig til hjelp. Denne pasientgruppen lider av symptomer som søvnvansker, gjenopplevelser av traumer og problemer med å opprettholde et normalt sosialt liv. Ny forskning viser at flere av disse symptomene kommer av at PTSD-pasienter mangler vesentlige endocannabinoider, som forbindes med takling av traumer. Cannabinoidmedisin ser ut til å hjelpe disse gruppene, da fytocannabinoidene er med på å ersatte kroppens manglende cannabinoider.

En misforstått narkotikapolitikk

Cannabis har lenge utelukkende blitt sett på som et uønsket narkotikum, som kun gir skadelige effekter for brukerne. På den andre siden er dette også et av de mest brukte rusmidlene i verden, og bivirkningene av cannabisbruk er å regne som relativt milde, sammenlignet med lovlige midler som alkohol og sigaretter. Blant annet finnes det ikke et eneste registrert dødsfall forårsaket av cannabis i seg selv. Sammenlign dette med de mange årlige dødsfallene direkte forårsaket av alkoholoverdoser og sigaretter (som er hovedårsaken til en rekke dødelige kreftformer) så ser en tydelig forskjell.

Likevel er ikke cannabis et fullstendig harmløst rusmiddel, og vanlige bivirkninger er svimmelhet og kvalme, tørr munn, økt appetitt og hukommelsesproblemer. Nye studier viser at særlig tenåringer er utsatt for vedvarende hukommelsesproblemer ved bruk av cannabis i ung alder. Det finnes også en liten gruppe som er i risikosonen for å utvikle avhengighet og psykoser ved bruk av cannabis.

NFCM støtter ikke en uregulert legalisering av cannabis på det norske markedet, men mener at det er på høy tid å oppdatere synet vårt på dette rusmiddelet. Ved å spre kunnskap om fordelene og farene ved cannabisbruk, er vi med på å fremme et nyansert syn som passer bedre inn med fremtidens narkotikapolitikk

Privacy Policy