Kan Cannabis kurere kreft?

Kreft er vår tids store folkesykdom, hvor 40% av befolkningen kan regne med å rammes av en eller annen form av sykdommen i løpet av sitt liv. Mens leveutsiktene ved de mest vanlige kreftformen (føflekkreft og annen hudkreft, testikkelkreft og prostatakreft) er gode dersom behandling finner sted på et tidlig stadium, er dette likevel en av de mest dødelige sykdommene vi kjenner til i dag.

Derfor er det ikke rart at det tilegnes store summer for å lete etter medisiner som er med på å kurere kreften. Daglig jobber forskerteam over hele verden med å finne nye medisiner, og cannabis har de siste årene blitt et «buzz word» i de medisinske kretser. Men stemmer det egentlig at cannabis kan være med på å kurere kreft?

 

Hva er kreft?

Før vi kan se nærmere på hvilken effekt cannabis har på sykdommen, er det viktig at vi forstår hva kreft egentlig er for noe. For det første er ikke kreft en ensidig sykdom, men en fellesbetegnelse på sykdommer som kommer av ukontrollert cellevekst eller celledeling. Når celler oppfører seg unormalt og vokser ut av kontroll eller deler seg i et raskere tempo enn de skal, kan det dannes celleklumper vi kaller svulster. Dersom svulsten er godartet (benign) slutter den til slutt å vokse, men dersom den er ondartet (malign) fortsetter veksten. I sistnevnte tilfelle vil svulsten medføre betydelig vev- og organskade dersom den ikke fjernes.

Dersom kreftsvulsten befinner seg på et sted kan den som regel fjernes via en operasjon eller annen behandling, men kreften kan også spre seg til resten av kroppen. Dette skjer ved at løse kreftceller transporteres via blodet og lymfesystemet, og danner dattersvulster (metastaser) på andre steder i kroppen.

Det er flere faktorer som kan forårsake kreft, deriblant gener (arv), alder og ulike miljøfaktorer (for eksempel røyking og utsettelses for andre skadelige stoffer). For mange har kreften en dødelig utgang, og omtrent 11 000 nordmenn taper hvert år kampen mot sykdommen. På verdensbasis anslås det av nærmere 15% av alle dødsfall skyldes kreft.

 

Jakten på en effektiv og human kreftbehandling

I dag behandles kreft i hovedsak av kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi med cellegift (cytostatika). Kirurgi benyttes som regel for å fjerne solide svulster mens kjemoterapi viser seg å være mer effektiv på kreft som har spredt seg.

Prognosen for kreftbehandlingen avhenger blant annet av når kreften oppdages, og forbedres betraktelig jo tidligere den påvises. En kreft med flere metastaser gjør den vanskeligere å kurere.   

Mens kreft tidligere innebar forventninger om en sikker død finnes det i dag gode behandlingsmetoder som gjør at mange blir helt friske. Den positive utviklingen har i hovedsak å gjøre med at vi i dag har effektive screeningmetoder (som mammografi, prostatasjekk og celleprøve) som gjør at kreften oppdages før den for alvor bryter ut.

 

Cannabinoider som kreftkur?

Konvensjonelle kreftbehandlinger har reddet mange menneskeliv, og er i dag de mest effektive formene for kreftbehandling vi kjenner til. Likevel er det helt klart rom for forbedring, og kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling klarer ikke å redde alle fra sykdommen. Dessuten kan kreftbehandling medføre betydelige bivirkninger og være en svært tøff kur for mange. Særlig eldre mennesker og personer med andre lidelser kan ha store problemer med å takle kjemoterapi, som blant annet kan medføre hårtap, kvalme, blødninger og nedsatt appetitt.

Disse kreftbehandlingene går med på å bidra til at kreftceller dør, men de tar som regel med seg andre, friske, celler med i prosessen. Denne bivirkningen betyr at det finnes en øvre grense for hvor store behandlingsdoser en pasient kan tåle, og dermed er det vanskelig å ta knekken på alle kreftcellene.

Her kan THC og andre stoffer støtte opp om behandlingen, og være med på å angripe kreftcellen gjennom en annen tilnærming. Foreløpige studier viser nemlig at THC er med på å stimulere autofagi (selvutsletting) hos enkelte kreftceller. Hittil har dette blitt påvist for gliaceller (en type nervecelle). Denne forskningen er svært positiv, men den er foreløpig kun på petriskål-stadiet, og det kreves betydelige dyrestudier og toksisitetsstudier til før vi kan begynne å teste det ut på kreftpasienter. Videre er THC kjent for sine kvalmestillende egenskaper, noe som kan være til stor hjelp for kreftpasienter som gjennomgår en tøff kjemoterapikur.

Cannabis kan ikke regnes som en kur mot kreft, men det finnes gode grunner til å anta at THC kommer til å spille en vesentlig rolle i fremtidens kreftbehandlinger.

Privacy Policy