Cannabis i Atlantic City

Cannabislovgivning i Atlantic City følger de statlige reglene til New Jersey, og straffen blir utmålt etter hvor mye marihuana som blir konfiskert. Straffene kan være nokså strenge, og du kan få opptil seks måneder i fengsel for besittelse av opptil 50 gram. Dette gjelder også om du tidligere aldri har blitt straffedømt. Den samme straffeutmålingen, pluss opptil 1000 dollar i bot, gjelder også for de som blir tatt for å være synlig påvirket av cannabis, men som ikke har noe på seg.

 

Om man blir tatt med over 50 gram med marihuana så risikerer du halvannet år i fengsel. Om du blir tatt i besittelse av cannabis i nærheten av en skole vil det bli sett på som ekstra ille, og det vil bli lagt til 100 timer med samfunnstjeneste i tillegg til fengselstid og bot. Allikevel sies det at politimenn ikke er spesifikt på jakt etter de som røyker cannabis. Uansett er altså cannabis ulovlig i Atlantic City, og du risikerer strenge straffer om du blir tatt i besittelse av dette rusmiddelet.

 

Forandringer?

Det er, på våren 2017, blitt snakk om mulige forandringer i denne strenge praksisen. Nylig er det nemlig blitt fremmet et lovforslag i senatet i New Jersey som vil tillate besittelse av opptil 28 gram marihuana, 450 gram av marihuana-produkter og 2041 gram i væskeform og 7 gram i konsentratform.

 

Senator Nicholas Scutari, som har fremmet lovforslaget, legger til at det vil bli ilagt en skatt på rundt 7-25 prosent ved hvert marihuana-salg de første fem årene. Det er dog liten sjanse for at dette lovforslaget vil bli godtatt så lenge det er den konservative Chris Christie som er guvernør i delstaten. Allikevel ser man på fremleggelsen av dette lovforslaget som en måte å legge grunnarbeidet, før en eventuell ny guvernør kommer inn og vil godta forslaget.

 

Man har sett at stater som Colorado har tjent på å avkriminalisere marihuanabruk, blant annet ved økte skatteinntekter, nye arbeidsplasser og færre lovbrudd. Scutari håper at man kan få de samme positive endringene i Atlantic City og New Jersey.

 

Lovforslaget vil også etablere en egen instans som vil ha ansvaret for å regulere den hypotetiske, lovlige marihuana-industrien i New Jersey.

 

Man har allerede gjort medisinsk marihuana lovlig i delstaten.

 

Ut med casino, inn med marihuana?

I kjølvannet av Scutari sitt lovforslag om å legalisere marihuana i New Jersey, har det kommet et lovforslag om å la befolkningen stemme over å legalisere marihuana kun i Atlantic City, med håp om å redde byen som lider under nedskjæringer i casino-bransjen. I så fall ville man lagt på en 20 prosents skatt ved hvert salg, og inntektene ville bli delt mellom Atlantic City og New Jersey.

 

Mange politikere i New jersey har begynt å lete etter nye muligheter for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, etter at casino-bransjen har opplevd nedskjæringer de siste årene, blant annet på grunn av konkurranse fra online-casinoer. Fire av byens 12 casinoer ble stengt i 2014 opplyser https://www.kasinobonusguide.com, og New Jersey vurderer å ta kontroll over Atlantic City sine finanser om de ikke greier å komme med forslag til hvordan man kan skape økonomisk vekst.

 

Gusciora, som fremmet forslaget i Atlantic City, har uttalt til pressen at marihuana-lovgivningen i USA er arkaisk og har en skadelig påvirkning på minoritetssamfunn i New Jersey generelt, og Atlantic City spesielt.

 

Videre mener man at en godt gjennomført og regulert marihuana-industri kan bidra til å modernisere byens økonomi og skape økonomisk gevinst til den oppvoksende generasjonen i Atlantic City, forretningsinteresser, casinoer og hoteller.

 

Dog er politiske motstandere uenig i denne konklusjonen, og mener at man ikke skal bruke rusmidler for å balansere byens finanser.

Privacy Policy