Vårt formål

Vi i Norsk Forening for Cannabinoidmedisin (NFCM) er en norsk interesseorganisasjon som jobber aktivt for å spre kunnskap om hvordan de aktive kjemiske forbindelsene i cannabis-planten kan fungere som en alternativ medisinsk behandling. Kort sagt ønsker vi i NFCM å gjøre forskning og annen oppsamlet kunnskap om cannabinoidmedisin tilgjengelig for både pasienter, pårørende og helsearbeidere. Slik kan vi sammen jobbe mot en ny hverdag med bedre og mer naturbaserte medikamenter.

 

Hvorfor cannabinoidmedisin?

Cannabinoider er en fellesbetegnelse for flere ulike typer kjemiske sammensetninger som endrer nevrotransmitterne i hjernen din. Disse inkluderer endocannabinoider (som finnes hos alle pattedyr, inkludert mennesker) og fytocannabinoider (som blant annet finnes i cannabis).

Det finnes i dag mange gode studier som viser til cannabinoidmedisins positive effekt på sykdommer som kreft, multippel sklerose og PTSD. Dette er alle lidelser som konvensjonell medisin ikke har funnet en fullverdig løsning for, og de behandlingsformene som fungerer gir ofte skadelige bivirkninger til pasientene som gjør det vanskelig å opprettholde en lang behandingsperiode. Det er ingen tvil om at det er rom for nytenkning innen både legemiddelindustrien og vårt syn på enkelte midler som er stemplet som ulovlig narkotika.

Vårt hovedformål er derfor å respondere til myndighetens ansvarsfraskrivelse for disse pasientgruppene, som kunne ha dratt store fordeler ved hjelp av cannabinoider som erstatning eller tillegg til konvensjonelle behandlingsformer.

 

Foreningens vedtekter og formål

 • 1 Navnet på vår foreninge er Norsk forening for Cannabinoidmedisin (NFCM). Hjemmesiden vår er http://nfcm.no.
 • 2 Norsk forening for Cannabinoidmedisin sitt langsiktige mål er å få gjennomslag for aktuelle politiske spørsmål forbundet med cannabinoider i medisinsk behandling i Norge. Foreningen plikter seg til å videreformidle hvilke behandlingstilbud som finnes i Norge og innen Schengen som involverer cannabinoidmedisin. Det betyr at vi driver med direkte informasjonsarbeid rettet mot pasienter, leger og andre foreninger ved siden av å bygge et nettverk mellom disse.

 

Vi er en non-profit forening og baserer oss på frivillig innsats fra både medlemmer og styre.

 • 3 Foreningen er non-profit og finansieres primært gjennom medlemskontingenter, offentlige støtteordninger og private pengegaver.
 • 4 For å gjøre foreningen så tilgjengelig som mulig, har vi satt en årlig medlemskontingent til kr. 200. Denne kontingenten er fastsatt av styret. Medlemmer er også velkommen til å donere pengegaver ved siden av årskontingenten.
 • 5 Norsk forening for Cannabinoidmedisin ønsker velkommen både enkeltpersoner og familier som medlemmer.
 • 6 NFCM sitt styre er også initiativtaker for foreningen. Styret består av minst tre personer, inkludert leder. Ansvarsområdene til styret er i all hovedsak å planlegge en strategi og videreutvikling av foreningen. Styret har også ansvar for å arrangere årsmøte. Leder velges på annenhvert årsmøte og sitter for to år av gangen.
 • 7 Det skal avholdes årsmøte en gang i året. Møtet trenger ikke skje med alle medlemmer tilstede, men kan arrangeres via en videokonferanse. Et referat fra møtet skal underskrives av styret og arkiveres hos NFCMs registrerte adresse.
 • 8 Når økonomiske midler blir disponert i foreningens navn må dette først godkjennes av leder og nestleder.
 • 9 Vedtaksendringer kan kun skje ved styremøte.
 • 10 Alle medlemmer har rett på å bli invitert til årsmøte, enten det finner sted på et fastsatt lokale eller er et virtuelt møte. Innkalling/invitasjon til årsmøte skal skje med minimum to ukers varsel.
 • 11 Dersom medlemmer har forslag til vedtektsendringer må dette sendes til styret skriftlig, enten via brev eller e-post, med minst 14 dagers varsel.
 • 12 Skulle foreningen legges ned kan dette kun skje dersom forslaget godkjennes av leder under et årsmøte. Ved oppløsning av foreningen skal det sendes ut skriftlig informasjon til samtlige medlemmer, minst en måned før oppløsningen finner sted. Medlemmer har krav på tilbakebetaling av årskontingent dersom oppløsningen forekommer før årsmøte.

Privacy Policy