Slik skader cannabis

Mens overdrevent cannabis-bruk kan medføre en rekke vanlige, men relativt harmløse bivirkninger, kjenner vi ikke til mange alvorlige skadevirkninger av rusmiddelet. Likevel har bruk av hasj og marihuana av til mer seriøse konsekvenser, som man ikke bør ta lett på. Her er de mer alvorlige (men sjeldnere) bivirkningene av overdrevene cannabis-bruk.

 

Cannabis kan påvirke hjernens utvikling

Bruk av cannabis har lenge vært en aktivitet som unge mennesker og kanskje spesielt tenåringer driver med. Dette tilsynelatende harmløse rusmidlet er særlig lett tilgjengelig i land som USA, hvor det er vanskeligere å få tak i det lovlige stoffet alkohol, før en har fylt 21 år.

Lenge har denne bruken blitt sett på som en slags overgangsrite blant tenåringer, og ettersom at de aller fleste begrenser hasj-bruken etterhvert som at de vokser opp har ikke dette vært sett på som særlig bekymringsverdig. Nå ser det likevel ut til at denne eksperimenteringen blant tenåringer kan ha langvarige, alvorlige bivirkninger, som følger en helt inn i voksenlivet.

En studie fra 2014 som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet, Northwestern Medicine, viser nemlig at hjernen til tenåringer som bruker marihuana ser ut til å krympe, med færre nevron-fibre i visse områder og en mindre-enn-gjennomsnittlig stor hippocampus (hjernesenteret for hukommelse). Disse hjernedelene forble abnormalt små selv to år etter at tenåringene sluttet å bruke cannabis, noe som tyder på at bruk av hasj og marihuana i ung alder kan medføre varige problemer. Blant de subjektene i studien som startet med cannabis etter fylte 21 år, fant man ikke de samme problemene.

Studien bekrefter det en lenge har visst, at dem som bruker cannabis over lengre tid ofte rapporterer problemer med å tenke klart samt med multitasking og korttidshukommelsen. Vedvarende hasj- og marihuanabruk kan også medføre langsomme reaksjonstider for enkelte personer.

 

Alvorlig cannabis-avhengighet

De aller fleste kan røyke eller bruke cannabis på andre måter uten å bli avhengig, men i enkelte tilfeller kan en seriøst avhengighet oppstå. Cannabis er et av de mest brukte rusmidlene i verden, og USA har omtrent halvparten av befolkningen forsøkt stoffet minst én gang.

Blant dem som bruker cannabis over lengre tid, anslås det at omtrent 9% utvikler en avhengighet, og i 2013 var cannabis det rusmiddelet som var vanligst å oppgi ved innsjekking på en avrusningsklinikk.

Symptomer på seriøst cannabis-avhengighet inkluderer dysfori (angst, irritabilitet, depresjon og rastløshet), søvnforstyrrelser, mageproblemer og nedsatt appetitt. De fleste av disse symptomene starter i første cannabis-frie uke og kan vare i opp til fem uker.

For noen cannabis-avhengige personer blir det å få tak i og bruke hasj eller marihuana det viktigste i livet, og hele eller store deler av tiden går med på å støtte opp om avhengigheten. Disse menneskene kan risikere å gå glipp av andre aktiviteter, som å opprettholde et sosialt liv og en karriere, ettersom at cannabisen regnes som viktigere.

Overdrevent cannabis-bruk på grensen til avhengighet er knyttet til seriøse mentale problemer, som stemningslidelser og ulike angstlidelser. For mange blir det å slutte med cannabisbruken svært vanskelig, og flere behøver profesjonell avrusningshjelp for å komme seg videre. Personer med cannabis-avhengighet er ofte også assosiert med en rekke forskjellige personlighetsforstyrrelser.

 

Psykose og cannabisbruk

I svært sjeldne tilfeller er også bruk av cannabis knyttet opp mot psykoselidelser, deriblant schizofreni. Forskningen som støtter opp om denne hypotesen har funnet at hyppig cannabis-bruk er med på å fremskynde disse lidelsene, men kun hos sårbare individer som er genetisk tilbøyelig for å utvikle psykoser, og man regner med at dette gjelder rundt én prosent av den generelle befolkningen, og to prosent blant cannabisrøykere. Altså er sjansen for å utvikle en psykose doblet blant cannabisbrukere.  

Ved rusutløst psykose varer lidelsen som regel en uke, og forbedres deretter, forutsatt at rusbruken opphører. For personer med en underliggende tilstand, kan psykosen vare lengre, men likevel være mulig å behandle.

Det er viktig å påpeke at de aller fleste som bruker hasj eller marihuana aldri opplever noen av disse alvorlige bivirkningen. Føler du likevel at dette gjelder deg, og du ikke vet hvordan du kan komme deg videre? Kontakt Rustelefonen på 08588, hvor du kan snakke anonymt med en rådgiver og få den hjelpen du trenger.

Privacy Policy