Fakta om naturlige cannabinoider som medisin

For de aller fleste er marihuana utelukkende regnet som et ulovlig narkotisk stoff, i samme gruppe som ketamin, kokain og heroin. Ved siden av at de sistnevnte tre stoffene er i aller høyeste grad både farligere og mer vanedannende enn hasj og marihuana, er det også et faktum at de aktive stoffene i cannabis-planten (cannabinoidene) har en rekke effekter som kan regnes som medisinske. Her er noen fakta du trolig ikke visste om cannabinoider som medisin.

 

5 raske fakta om naturlige cannabinoider som medisin

 1. Kroppen din binder seg naturlig til cannabinoider:
  Både mennesker og andre pattedyr er født med et komplett system med reseptorer og kjemiske stoffer som kalles det endocannabionoide systemet. Et av stoffene som slippes ut av dette systemet er andamin, som er med på å regulere minner og hjelper en med å bekjempe traumer og tidligere vonde hendelser. Andamin er kjemisk lik det viktigste av de psykoaktive stoffene i cannabis, tetrahydracannabinoler (THC).

  I nyere tid har forskning funnet at pasienter som lider av en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) mangler flere av andaminene, sammenlignet med friske mennesker. Det er derfor god grunn til å tro at medisinsk marihuana kan være med på å hjelpe disse pasientene med å lindre symptomene og takle traumene sine bedre.
   
 2. Cannabis som medisin har blitt forsket på i over 30 år:
  Det er nesten vanskelig å tro, men forskerne har sett på cannabis som et mulig medisinsk middel i mer enn tre tiår. Derfor forstår vi allerede nå mer av hvordan dette naturmiddelet fungerer på kroppen enn vi vet om anestesi.

  Selv om THC ser ut til å gi gode resultater for behandling av alt fra fysisk smerte til angst og andre psykiske lidelser, benyttes ikke de fleste land cannabis som et legemiddel. Et nevneverdig unntak er USA, hvor enkelte delstater (deriblant California og Oregon) har åpnet opp for å gi pasienter cannabis på blå resept. I dag er det svært mange som selvmedisinerer seg med ulovlig tilegnet marihuana, noe som byr på store risikoer både når det gjelder dosering og stoffets faktiske innhold.
   
 3. Cannabis kan hjelpe MS-pasienter:
  En av de mest lovende effektene som cannabinoider ser ut til å ha er for personer som lider av Multippel Sklerose (MS). Mens stoffet på ingen måter er en kur for sykdommen viser det seg at ekstrakter av cannabis kan være med på å lindre noen av de skrekkelige smertene og andre symptomene som MS fører med seg. Det har blitt gjennomført en rekke kliniske studier på cannabis og MS-pasienter i løpet av de siste tiårene som bekrefter dette funnet, noe som har gitt grunnlag for videre studier på sammenhengen mellom cannabis-bruk og smerteproblemer som følge av kreft og andre sykdommer.
   
 4. Medisinsk marihuana er i dag tillatt i 12 ulike land:
  Disse inkluderer Østerrike, Belgia, Canada, Chile, Colombia, Tsjekkia, Israel, Nederland, Spania, Storbritannia, noen delstater i USA og vår nabo i nord; Finland. Finland har gitt et begrenset antall personer med enkelte lidelser resept på Sativex, en cannabis-munnspray uten rusgivende effekt.

  I USA har denne formen for medisin en litt spesiell status da det er ulovlig ifølge føderal lover. Per i dag er det åtte stater som tillater bruk av marihuana (både medisinsk og ellers) mens tre stater holder på et totalt forbud for bruk av cannabis. Alle andre stater faller et sted i midten, hvor cannabis enten er tillatt til medisinsk bruk eller avkriminalisert til eget bruk. Den medisinske marihuanaen er av høy kvalitet og er standardisert for utvidet bruk.
   

Cannabinoider som medisin er trygt:
Sammenlignet med lovlige stoffer som alkohol er cannabis et relativt trygt rusmiddel. Det finnes blant annet ingen bekreftede dødsfall som er forårsaket direkte av cannabis. Bivirkningene til dette naturlige stoffet er også temmelig milde, sammenlignet med alkohol og andre rusmidler. Dessuten viser det seg at cannabis er lite avhengighetsskapende, sammenlignet med opiater. Tross av dette er det ingen som reagerer på at leger regelmessig skriver ut resepter på morfin og andre opiater til smertelidende pasienter.

Det er viktig å huske på at de fleste legemidlene vi i dag kjenner til kan sammenlignes med narkotikastoffer, og kan bli misbrukt av avhengige pasienter. For å oppnå en human behandling av pasienter som lider av smertefulle og alvorlige sykdommer er vi nødt til å tenke nytt. Mens mer forskning må til, kan det hende at medisinsk marihuana er den løsningen vi venter på.

Privacy Policy