Om foreningen

Norsk forening for cannbinoidmedisin (NFCM) er en interesseorganisasjon som arbeider aktivt for å spre kunnskap om det altomfattende potensialet cannabinoidmedisin har i behandling av en rekke lidelser og sykdommer. Vi ble stiftet dem 19. mars, 2012, som en reaksjon på at daværende myndigheter førte en ansvarsfraskrivende politikk når det gjelder muligheten for å utnytte de aktive ingrediensene i cannabis-planten som faktiske legemidler.

Denne politikken føres fremdeles av nåværende regjering, selv om flere og flere studier viser at cannabis kan lindre selv de mest smertefulle symptomene hos flere pasientgrupper. Det er derfor ingen tvil om at det er behov for en organisasjon som oss i dagens samfunn. Vi taler alltid for samfunnets svakeste og gjør vårt aller beste for å bygge et nettverk mellom pasienter, leger og andre globale interesseorganisasjoner med samme agenda som oss.

 

Å ivareta pasientrettigheter

NFCM arbeider aktivt for å ha en oppdatert database om den nyeste kunnskapen om cannabinoidmedisin. Vi vet at det er en økende interesse for de naturlige aktive ingrediensene i cannabis-planten som et rasjonelt alternativ til konvensjonelle medikamenter. Denne interessen kommer både fra norske pasienter og fra internasjonalt hold.

I dag er det dessverre flere pasientgrupper i Norge og resten av verden som ikke får den hjelpen de behøver for å overkomme smerte og andre ubehagelige symptomer. Dette gjelder særlig for personer som lider av PTSD eller andre angstlidelser, men også for kreftpasienter som sliter med behandlinger som i seg selv kan gå på helsa løs. Vi vil understreke på det sterkeste at vi ikke sier at cannabinoider kan kurere kreft (les mer om dette på vår informasjonsside, «Kan Cannabis kurere kreft»), men vanlige bivirkninger av strålebehandling kan minimeres ved behandling med blant annet THC.

En annen pasientgruppe hvor cannabinoider med fordel kan benyttes, ifølge de siste forskningsrapportene, er HIV-pasienter med utviklet AIDS. Når viruset oppdages på et tidlig stadium har vi i vesten gode medikamenter som holder det i sjakk, slik at en kan unngå å i det hele tatt utvikle AIDS. Dette gjelder dessverre ikke alle HIV-pasienter, og størsteparten av denne gruppen befinner seg i utviklingsland som ikke tilbyr den samme medisinske støtten. Her kommer cannabinoidmedisin inn i bildet, og det viser seg at de aktive ingrediensene i cannabis-planten kan være med på å hindre HI-virusets spredning på et sent stadium.

Det meste av det vi vet om cannabinoidmedisin er fremdeles på et tidlig stadium, og det er tydelig at det kreves mer forskning før THC kan godkjennes som en behandlingsform for mennesker. Likevel er det mye som tyder på at fordelene ved cannabinoider som en alternativ medisin er store nok til at vi bør allokere mer tid og penger til å studere hvilke muligheter en har.

 

Narkotika eller medisin?

Narkotika er et begrep som benyttes på å forklare en gruppe rusmidler som består av psykoaktive stoffer og preparater med en avslappende, søvninduserende eller smertestillende virkning. Definisjonen er såpass bred at konvensjonelle legemidler enkelt kan falle inn under den. Likevel faller en gruppe stoffer på listen over ulovlig narkotika, mens den andre gruppen er å regne som legemidler med en positiv effekt på mennesker som lider av en sykdom eller et syndrom.

Det er ingen enkel forklaring på hvorfor enkelte stoffer havnet på den «gale» listen, mens andre ble godkjent for bruk ved blå resept. Flere naturlige urter, deriblant cannabis-planten, har i århundrer blitt brukt av sjamaner og lekmenn, blant annet for å lindre smerte. Det er selvsagt ikke å stikke under en stol at denne substansen er populær også som et rusmiddel, men det må også nevnes at dette også gjelder for de aller fleste godkjente legemidlene. Alle legemidler, så lenge doseringen er høy nok, kan gi en eller annen form for rus. Derfor er det et paradoks at enkelte naturlige narkotiske stoffer har forblitt på listen over forbudte rusmidler, selv om de over svært lang tid har vist seg å være både smertelindrende og kvalmestillende.

Historien om hvorfor cannabis er å regne som et ulovlig narkotikum er lang og preget av både politiske og religiøse argumenter, likevel ser det ut til at samfunnets holdning til denne unike planten er i ferd med å snu. I svært mange land, deriblant USA, Belgia, Canada og vår egen nabo i nord, Finland, har bruk av cannabinoidmedisin til en viss grad blitt tillatt.

Vi i NFCM ønsker mer åpenhet rundt bruk av cannabinoider som medisin, og mer forskning på hvilke muligheter cannabinoidmedisin vil ha for fremtidens pasienter.

Privacy Policy