Cannabinoider hemmer spredning av HI-virus i sent stadium AIDS

Å bruke et registrert rusmiddel til å bekjempe et av de dødeligste virussykdommene vi kjenner til høres nok motstridende ut for de aller fleste. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at det finnes en sammenheng mellom bruk av cannabinoider og spredningen av humant immunovirus (HIV) i de senere stadiene av AIDS (ervervet immunsviktsyndrom som resultat av virusinfeksjonen).

 

HIV og AIDS

HIV er forkortelsen for humant immunovirus, et retrovirus som angriper immunforsvaret til den rammede. Viruset smitter gjennom utveksling av blod, sæd og vaginalsekret, noe som gjør det til en seksuelt overførbar sykdom. Svært mange av dagens smittede får viruset gjennom sprøytedeling, noe som gjør at det er de allerede hardt belastede sprøytenarkomane som er særlig utsatt. Det kan ta opp til 6 måneder etter smitte før viruset kan bli oppdaget gjennom blodprøver, noe som gjør at sjansene for å spre det videre uten å vite om det er store.

HIV angriper kroppens T-celler, bedre kjent som de hvite blodcellene. Dette betyr at kroppen til slutt ikke er i stand til å bekjempe infeksjoner som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse eller noe så relativt ufarlig som en forkjølelse eller influensa. Denne tilstanden er kjent som AIDS (ervervet immunsviktsyndrom), og er en dødelig situasjon hvor kroppen ikke er i stand til å forsvare seg som vanlig mot infeksjoner.

Det kan ta opp mot 10 år etter infeksjon før en utvikler AIDS, noe som avhenger fra person til person. Oppdages infeksjonen tidlig nok, og en har tilgang på god og moderne medisinsk hjelp, kan viruset i dag holdes under sjakk, og i de beste tilfellene utvikler en aldri AIDS.

 

Cannabinoider og AIDS

I vitenskapelige miljøer har det lenge vært spekulert om kjemiske forbindelser som cannabionoider kan ha en effekt på kroppens evne til å takle retrovirus som HIV. Mens en lenge har visst at marihuana har hatt en dempende effekt på angst, kvalme og andre bivirkninger, viser det seg nå at dette klassifiserte rusmiddelet også kan ha en direkte effekt på å hemme spredningen av viruset hos pasienter som allerede har utviklet AIDS.

Det er forskere ved det prestisjetunge universitetssykehuset Mount Sinai School of Medicine i New York, USA, som for noen år siden fant en sammenheng mellom cannabinoider og hemming av virusets spredning. Cannabinoider er kjemiske forbindelsene som finnes i marihuana, som binder seg til cannabinoid reseptorer i cellene (CB2-reseptorer), som igjen endrer utslippet av nevrotransmittere i hjernen. Det viser seg at denne forbindelsen også aktiverer reseptorer i menneskelige immunceller, som hemmer HI-viruset i senere stadier  AIDS.

Etterhvert som at HI-viruset har ødelagt de fleste av kroppens aktive T-celler, krever det at de såkalte hvilende T-cellene aktiveres for at det skal kunne spre seg videre. Derfor er det disse cellene som er særlig utsatt i avansert AIDS. Ved å behandle disse T-cellene med en cannabinoid agonist kan en blokkere viruset fra å mutere dem, og stoppe den dødelige spredningen. Forskerne ved Mount Sinai er derfor ikke i tvil om fordelene ved å utvikle en cannabionid tilleggsbehandling til vanlige antivirale medikamenter for å lindre symptomene på et sent stadium av AIDS.

Mens forskningen på cannabinoide medikamenter mot AIDS fremdeles er i startfasen, er det mye som tyder på at fremtidens AIDS-pasienter kan få en betydelig bedre livskvalitet, om ikke fullstendig reddes, ved hjelp av ikke-rusgivende cannabismedisin.

 

Hvorfor behandle med cannabinoider?

I de fleste vestlige land er spredningen av HI-viruset i stadig nedgang, mye takket være et økende fokus på bruk av kondomer og god tilgang på HIV-tester. For de få som likevel blir infisert av viruset finnes det medisiner som kan bremse utviklingen fullstendig, slik at AIDS aldri oppstår.

Likevel er ikke alle like heldige, og HIV anses fremdeles som en pandemisk infeksjon ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Størsteparten av verdens 40-50 millioner antatte smittede mennesker (60%) er i Afrika sør for Sahara. Her er ikke tilgangen på tester og medikamenter like god som i Norge og resten av vesten. Betydelig flere personer utvikler dermed AIDS før de har sjansen til å motta gode medisiner som kan bremse virusets spredning i kroppen.

I 2005 tok AIDS anslagsvis 3,3 millioner menneskeliv, hvor over en halv million var barn. Det er dermed ingen tvil om de mange humanitære grunnene vi har til å utvikle bedre medikamenter, som hjelper HIV-pasienter uavhengig av hvilket stadium de er i.

Privacy Policy