Alkohol forsterker effekten av cannabis

Det burde ikke komme som et sjokk at det ikke er en lur idé å blande sammen ulike rusmidler. Likevel velger mange å innta det lovlige rusmiddelet alkohol sammen med diverse ulovlige stoffer, deriblant hasj og marihuana. Selv om mange ikke føler at de lider noen skade av denne cocktailen, er ikke dette en ufarlig miks av stoffer. Her er noen av grunnene til at alkohol og cannabis ikke bør blandes sammen.

 

Høyere konsentrasjon av THC i blodet

Både alkohol og cannabis er såkalte fest-rusmidler, som ofte forekommer til samme tid og på samme sted. Terskelen for å kombinere disse stoffene er derfor relativt lav, og senkes i samtakt med stigning av promille, når dømmekraften ofte faller fra.

Det har lenge vært uvisst hvor stor effekt inntak av alkohol og cannabis på samme tid har på både promille og nivået av THC i blodstrømmen. Likevel er det en kjent sak at de fleste bilulykkene i USA skjer med sjåfører som har en kombinasjon av disse to rusmidlene i blodet. Derfor er det ikke rart at stoffkombinasjonen alkohol og cannabis er å regne som årsaken til disse (ofte svært alvorlige) ulykkene.

Nå har forskningen kommet et steg lengre med å forklare hva det er som skjer når cannabis og alkohol inntas samtidig. Det var en forskergruppe fra det amerikanske senteret National Institute for Drug Abuse som gjennomførte studien. De samlet sammen 19 testpersoner og gav noen alkohol og resten en drikkbar placebo. Ti minutter senere mottok testsubjektene cannabis i høy eller lav dose, eller en placebo.

Forskerne målte deretter THC-nivået (det viktigste psykoaktive stoffet i cannabis) i blodet på deltakerne. Det viste seg at for deltakerne som hadde fått både alkohol og cannabis, var konsentrasjonene av THC i blodet mye høyere enn for dem som kun hadde fått i seg cannabis.

Selv om cannabisbruk ikke er like utbredt i Norge som i USA (hvor stoffet i mange stater er legalisert), rapporteres det årlig om tilfeller hvor norske personer har satt seg bak rattet med denne rusgivende kombinasjonen av stoffer. Ifølge Folkehelseinstituttet er cannabis, metamfetamin og amfetamin (for eksempel «speed») noen av de vanligste illegale stoffene som politiet påviser blant sjåfører her til lands. I 2013 ble THC påvist i 35% av alle tilfellene av kjøring i påvirket tilstand i Norge.

 

Andre bivirkninger av kombinasjonen alkohol og cannabis

Ved siden av å forsterke effekten av cannabis ved å øke konsentrasjonen av THC i blodet, har kombinasjonen alkohol og cannabis en rekke andre bivirkninger. Her er noen av dem:

  • Kvalme og ubehag.
    Denne bivirkningen rapporteres det hyppig om, og særlig ved inntak av store mengder alkohol før en røyker eller spiser hasj eller marihuana. Mange blir regelrett syke av kombinasjonen, og opplever symptomer som kaldsvette, svimmelhet, kvalme og mulig oppkast. Det såkalte «whiteface» symptomet, hvor personen blir blek i ansiktet, er som regel et tegn på at vedkommende har fått i seg for mye av begge stoffer, og bør tas hånd om. En kopp te med noen spiseskjeer sukker, når personen er klar for å innta næring igjen, er som regel et godt middel for å bekjempe kvalmen.
  • Det tar lengre tid å bli edru.
    Når en kombinerer rusmidler, som for eksempel cannabis og alkohol, tar det lengre tid før giftstoffene forlater kroppen. Dette gjør det ekstra vanskelig å beregne når en blir nykter igjen, og flere setter seg nok bak rattet mens de fremdeles er påvirket av stoffene. Noen studier viser at det tar svært lang tid før en kan regnes som tilregnelig etter inntak av cannabis. En av disse, fra University of Oxford, har funnet at piloter er mindre nøyaktige i opp til 24 timer etter bruk av cannabis.

 

Ansvarlig rusmiddelbruk

Det er viktig å gjøre unge mennesker obs på farene ved å kombinere ulike rusmidler, og særlig cannabis og alkohol, som er to av de vanligste stoffene vi finner i Norge i dag. Mens de aller fleste ikke tar skade av å ruse seg på cannabis nå og da eller ta seg et glass alkohol i festlig lag, finnes det en utsatt gruppe som er i faresonen til å skade seg selv eller andre med sitt stoffmisbruk. NFCM jobber i hovedsak for å spre kunnskap om cannabinoid-medisin, men ønsker også å oppfordre til ansvarlig rusmiddelbruk, enten det gjelder lovlige eller ulovlige stoffer.

Privacy Policy