Bør vi behandle PTSD med THC?

Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD, er en angstlidelse som omfatter gjenopplevelse av et traume fra barndom, oppvekst eller andre stadier, tidligere i livet. Lenge har legevitenskapen slitt med å finne et middel som kan hjelpe på symptomene, og en kur for lidelsen finnes ennå ikke. Pasienter har måttet belage seg på årevis på psykiaterbenken, gjerne hjulpet av legemidler som beta-blokkere og sterke opiater. Nå velger hundrevis av verdens eksperter å se til nye midler, og det finnes per i dag gode anekdotiske beviser på at den aktive ingrediensen i marihuana (THC) i stor grad er med på å hjelpe PTSD-pasienter.

 

Hva er PTSD?

PTSD er forkortelsen av det engelske navnet «posttraumatic stress disorder» eller posttraumatisk stresslidelse, som det heter på norsk. Sykdommen faller inn under kategorien angstlidelser, og viser seg ofte flere år etter at en person er eksponert av en trauma-induserende hendelse.

 

Hendelsen kan være av flere slag, og innebærer som regel en trussel om død for personen selv eller andre som står en nær. PTSD kan også forårsakes av hendelser som truer ens seksuelle, psykiske eller fysiske integritet, som for eksempel voldtekt, tortur og andre voldshendelser. Trusselen en opplever ved en slik hendelse er større enn ens egne evner til å mestre situasjonen, og resultatet er derfor av og til en sen respons i etterkant av selve hendelsen. Sammenlignet med akutte stressreaksjoner er PTSD sjeldnere men varer også betydelig lengre, noe som gjør det vanskelig for lidende å komme seg videre på egen hånd.

 

Diagnostiske symptoner på lidelsen omfatter såkalte «flashbacks»; gjenopplevelser av det opprinnelige traumet. Disse kan ofte komme i form av mareritt eller stimuleres av steder eller objekter som minner om hendelsen. En person med PTSD kan derfor reagere ved å unngå å oppsøke stimuli som er knyttet til traumet, og i verste fall kan dette ha en svært isolerende effekt som svekker en i sitt sosiale eller yrkesmessige liv.

 

En vanlig behandlingsform for PTSD er kognitiv atferdsterapi og medisinering. I etterkant at en traumatisk hendelse benyttes ofte stressmestring for å hindre utvikling av lidelsen, men dette ser kun ut til å ha en beskjeden effekt. Mens prognosen for de aller fleste med PTSD er god, er det vanskelig for andre å bli helt frisk, noe som gjør at denne gruppen faller inn i en rutine som innebærer langvarig medisinering og problemer med å fungere som normalt i samfunnet.

 

THC og PTSD

THC er en forkortelse for tetrahydrocannabinol, som er den viktigste psykoaktive ingrediensen i cannabisplanten. Marihuana er i dag registrert som et ulovlig narkotikastoff i Norge og de fleste andre land, men er likevel et av de mest benyttede rusmidlene, både her til lands og ellers i verden. Mens de fleste bruker stoffet for å oppnå en rusgivende effekt, har flere pasienter med både fysiske og psykiske lidelser oppdaget stoffets lindrende virkning på symptomene.

 

Dette gjelder i stor grad personer som lider av PTSD og andre angstlidelser. Det tar ofte litt tid før en PTSD-diagnose gis, ettersom at lidelsen kan være vanskelig å sette ord på av pasientene. Dette betyr i praksis at det tar tid før pasienten mottar legebehandling og godkjente medikamenter, noe som gjør at mange velger å selvmedisinere med hasj og andre narkotiske stoffer.

 

Selv om mange rapporterer gode resultater ved bruk av hasj og marihuana for å motvirke symptomene som kommer av PTSD, finnes det få studier som finner en kausal sammenheng mellom de to.

 

Likevel finnes det et par studier som har gått i dypet for å prøve å forstå hvordan THC påvirker pasienter med PTSD-lidelser, deriblant Martin Lee fra the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Lee oppdaget at personer som lider av PTSD har lavere nivåer av anandamid (en endogen cannabinoid forbindelse) sammenlignet med friske mennesker. Anandamid er medfødt hos alle pattedyr, og aktiveres av THC og andre kjemiske forbindelser i marihuana-planten.

 

Mens disse forbindelsene hjelper friske mennesker med å deaktivere traumatiske minner og gjør at en klarer å glemme tidligere ubehagelige hendelser, vil personer som mangler disse hverken klare å bli kvitt frykten eller de vonde minnene. Ved å erstatte de manglende endocannabinoidene med dem man finner i cannabis, kan medisinsk marihuana trolig være med på å hjelpe PTSD-pasienter med å takle symptomene og traumene.

 

Vi vet fremdeles veldig lite om hvilken effekt THC kan ha på PTSD-pasienter, og flere studier må til, men de foreløpige funnene viser lovende resultater.

Privacy Policy